Aktualna pitanja iz Zakona o sportskoj inspekciji

Časopis: Pravo i porezi - 5.2013
Članak:
Aktualna pitanja iz Zakona o sportskoj inspekciji
Stranica:
63.
Autor/i:
Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra aktualna i bitna pitanja sportske inspekcije u svjetlu Zakona o sportskoj inspekciji. Pritom, između ostaloga, naglašava da nije postojala nikakva relevantna potreba donošenja navedenog Zakona, s obzirom na to da su se sva bitna i sporna pitanja mogla riješiti već postojećim zakonima, podzakonskim aktima te na takav način ostvariti osiguranje zakonitog i nadasve kvalitetnog postupanja u sportu uopće.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo