Pravna motrišta sporta i uloga sportskog prava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2013
Članak:
Pravna motrišta sporta i uloga sportskog prava
Stranica:
67.
Autor/i:
Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Cilj ovoga rada je apostrofirati određene idejne, teorijske i zakonodavnopravne probleme u području sporta i otvoriti proces redefiniranja i repozicioniranja sportskoga prava u odnosu na njegov današnji, zapostavljeni položaj. S tim ciljem autor objašnjava idejno-teorijsko i pravno-znanstveno motrište sporta i sportskih događaja, prikazuje zakonodavno motrište stanja u sportu, upućuje na neke ekonomske i komercijalne karakrteristike sporta te na sociopatološke pojave u njemu.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo