Poslovanje u zajedničkom tržištu EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Poslovanje u zajedničkom tržištu EU
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
  Ulaskom u zajedničko tržište EU poslovne se mogućnosti značajno dopunjavaju. Postupci i pravila koja se uređuju direktivama, uredbama i sudskom praksom europskog suda u Luxembourgu jesu pravna pravila koja vrijede za 28 članica.
  Pravna stečevina sadržana je u svim našim propisima, no praksa će tek sada zahtijevati konkretne naputke za djelatno i ispravno postupanje.
  Najviše novosti je u sustavu PDV-a, carinskom, trošarinskom (posebnim porezima) sustavu, deviznom i ukupnom pravnom sustavu. Za naše smo razmatranje uzeli poslovnu komponentu za koju smo pripremili odgovore na neka dnevna pitanja koja se pojavljuju u novom gospodarskom okruženju.
  1. Informacije općeg značenja
  2. Primjena novog sustava PDV-a
  3. Informacije iz područja deviznog, trgovačkog i carinskog sustava
  4. Revizija
  5. Osobna primanja
  6. Porez na dodanu vrijednost
  7. Porez na dobitak nakon ulaska u EU
Hashtags:
#Porezi, #Revizija