Porezni obveznik prema novom Zakonu o PDV-u i PDV identifikacijski broj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Porezni obveznik prema novom Zakonu o PDV-u i PDV identifikacijski broj
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Sažetak:
Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. postaje punopravnom članicom Europske unije odnosno dio jedinstvenoga europskog tržišta sačinjenog od 28 država članica. Na zajedničkom tržištu Europske unije primjenjuju se, među ostalim, usklađeni propisi vezani za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost (dalje: PDV) implementirani u nacionalna zakonodavstva država članica na temelju Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje: Direktiva Vijeća). Odredbama novog Zakona o PDV-u propisani su određeni noviteti povezani s određivanjem poreznog obveznika. Autorica u nastavku objašnjava o kojim izmjenama je riječ te što donosi novi Zakon u pogledu odredaba o PDV identifikacijskom broju.
  1. Uvod
  2. Načelno o poreznom obvezniku
  3. Definiranje gospodarske djelatnosti u smislu PDV-a
  4. Mali porezni obveznik
  5. Porezni obveznici u vezi s isporukom novoga prijevoznog sredstva
  6. Porezni obveznici kod isporuka na daljinu
  7. Osobe koje se prema Zakonu neće smatrati poreznim obveznicima
  8. Obveza upisa i brisanja iz registra obveznika PDV-a s danom pristupanja EU
  9. PDV identifikacijski broj
  10. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi