Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod neprofitnih organizacija
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Provedbene aktivnosti iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja usmjerene su na sve poslodavce, što znači i na neprofitne pravne osobe. Tim se aktivnostima nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanjima za koje su završile školovanje omogućuje ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Uvjet je da te osobe moraju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana u kontinuitetu.
Hashtags:
#Neprofitno, #Plaće, #TroškoviOsoblja