Likvidacija udruge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Likvidacija udruge
Stranica:
140.
Autor/i:
Autori: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Udruge mogu iz određenih razloga prestati postojati. Nastupom okolnosti za prestanak udruge otvaraju se pitanja razrješenja međusobnih odnosa članova udruge te odnosa udruge prema trećim osobama. Ti se odnosi, u pravilu, rješavaju otvaranjem likvidacijskog postupka, a u određenim slučajevima može doći do otvaranja stečajnog postupka.
  Likvidaciju udruge prate odgovarajući porezni i računovodstveni postupci. U svim navedenim motrištima likvidacije udruga postoji nekoliko prijepornih pitanja. O kojim pitanjima jeriječ i kako ih riješiti, pročitajte u ovom članku.
  1. Uvod
  2.Prestanak udruge
  3. Likvidacijski postupak
  4. Temeljni prijepori
  5. Računovodstvo
  6. Porezno motrište
  7. Knjigovodstveni primjer
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo