Izbor revizora za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Izbor revizora za 2013.
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

I u 2013. nastavlja se obveza revizije financijskih izvješća gotovo u jednakom obuhvatu trgovačkih društava kao i prethodnih godina. Kriteriji su i dalje ustrojstva društva, svota prihoda iskazanih u računu dobitka i gubitka prethodne (2012.) godine odnosno djelatnost kojom se društvo bavi. Revizora imenuje skupština društva, a odluku o izboru revizora treba donijeti do kraja rujna za tekuću godinu.
  1. Uvod
  2. Obveznici revizije u 2013. nakon promjena Zakona
  3. Izbor revizora
  4. Odluka o izboru revizora
  5. Revizorski odbor
  6. Ugovor o reviziji
  7. Cijene revizijskih usluga

 Kraj rujna - rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća

Hashtags:
#Računovodstvo