Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

  Porezni obveznici mogu koristiti samo jedan osobni odbitak pri mjesečnim obračunima plaće ili poduzetničke plaće. Prema određenim pravilima, osobni odbitak mogu koristiti porezni obveznici rezidenti i nerezidenti. Novim Prijedlogom izmjena Zakona o porezu na dohodak predviđa se i proširena primjena osobnog odbitka za porezne obveznike rezidente Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora ako pretežiti dio svog dohotka ostvare u RH. Visina osobnog odbitka se tijekom poreznog razdoblja može mijenjati, a isplatitelji dohotka od nesamostalnog rada često se pitaju što učiniti ako se promijeni tijekom mjeseca. O tome pišemo u nastavku.
  1. Osnovno o osobnom odbitku
  2. Vjerodostojna isprava na temelju koje se koristi osobni odbitak – Obrazac PK
  3. Osobni odbitak rezidenata i nerezidenata
  4. Utvrđivanje visine osobnog odbitka
  5. Može li porezni obveznik koristiti osobni odbitak na osnovi uzdržavanja ako uzdržavani članovi obitelji ili djeca ostvare primitke veće od 11.000,00 kn
  6. Raspodjela osobnog odbitka
  7. Neiskorišteni osobni odbitak - prilika za povrat poreza
  8. Novosti koje se očekuju u vezi s osobnim odbitkom

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja