Porezne evidencije i prijave PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Porezne evidencije i prijave PDV-a
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  U prošlim brojevima časopisa RRiF obradili smo različite teme u vezi s transakcijama unutar EU i dotakli se poreznih evidencija i poreznih prijava u kontekstu pojedinih tema. U ovom broju odlučili smo na jednom mjestu objediniti porezne evidencije te ih povezati s Obrascem PDV, Zbirnom prijavom i Obrascem PDV-S, s ciljem njihovoga detaljnijeg objašnjenja. U nastavku ovog članka slijedi Praktikum koji se sastoji od niza konkretnih primjera sastavljanja poreznih evidencija i prijava te stoga ova dva članka treba gledati kao cjelinu.
  1. Uvod
  2. Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA)
  3. Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA)
  4. Prijava poreza na dodanu vrijednost – Obrazac PDV
  5. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obr. ZP)
  6. Prijava za stjecanje dobara i usluga iz drugih država članica EU (Obr. PDV-S)
Hashtags:
#PDV, #Porezi