Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  Do 20. rujna 2013. podnosi se Poreznoj upravi zahtjev za odgodu plaćanja poreznog duga koji je uređen Zakonom o naplati poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, koji poduzetnicima daje mogućnost produljenja roka plaćanja poreznog duga, nastalog do 31. siječnja 2013. na rok do 36 mjeseci. Doneseni Zakon ima ograničenu vremensku primjenu. Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranjem poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu, što znači do 20. rujna 2013.
  Kako se obavlja rangiranje svakoga pojedinog poduzetnika s obzirom na ponuđene instrumente osiguranja plaćanja i donosi odluka o visini kamatne stope koja će se primijeniti na reprogramiranu glavnicu duga te koji posebni uvjeti moraju biti ispunjeni radi izdavanja pozitivnog rješenje na temelju podnesenog zahtjeva poduzetnika, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. porezni dug kojI se moŽE reprogramirati
  3. subjekti primjene prema Zakonu o naplati poreznog duga
  4. reprogramiranje Naplate poreznog duga podnošenjem zahtjeva
  5. Način utvrđivanja je li poduzetnik uredan porezni obveznik
  6. Utvrđivanje visine poreznog duga i provedba postupka usklađenja
  7. Sastavljanje službene zabilješke o obradi podnesenih zahtjeva
  8. Donošenje rješenja o reprogramiranju plaćanja poreznog duga
  9. Knjigovodstveno evidentiranje poreznih dugova utvrđenih reprogramom
Hashtags:
#Obrtnici, #Porezi