RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
  • Članak:Gospodarska kretanja u RH i EU
  • Stranica:231.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Sažetak:

  1. Pregled gospodarskih pokazatelja
  2. Cijene u RH I EU
  3. Proizvođačke cijene industrije RH I EU
  4. Industrijska proizvodnja
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)