Izmjene poreznih propisa

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Izmjene poreznih propisa
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Krajem 2013. promijenjeni su propisi koji uređuju oporezivanje dobitka, dohotka i prometa dobara i usluga te Zakon o Poreznoj upravi. Izmjene tih propisa uglavnom se primjenjuju na obračunsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2014., a neke će se primjenjivati i za obračun poreza za 2013. U članku se opisuju najbitnije novosti koje donose ti propisi.

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo