Što donosi izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u u 2014.

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Što donosi izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u u 2014.
Stranica:
10.
Autor/i:
Renata Kalčić, dipl. oec.
Štefica OŠTREC-ČUNČIĆ
Sažetak:
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 160/13. propisane su osim važnijih izmjena i neke manje promjene pravno-tehničke naravi. U ovom tekstu razmatraju se samo najvažnije izmjene Pravilnika o PDV-u, kao što su promjena stope PDV-a s 10 na 13%, upis u registar obveznika PDV-a, prijenos porezne obveze u graditeljstvu, nastanak porezne obveze, pravo na pretporez te poslovanje poreznih skladišta, o čemu autorice pišu u nastavku članka.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo