Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (II.)
Stranica:
54.
Autor/i:
Morana DERENČINOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 12/13. objavili smo prvi dio članka o Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualne tematike, tako da se razmatraju daljnja bitna pitanja toga Zakona.

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo