Preuzeta imovina u postupcima naplate tražbina

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Preuzeta imovina u postupcima naplate tražbina
Stranica:
70.
Autor/i:
Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana uz imovinu preuzetu u postupcima naplate tražbina. Kako su banke uglavnom hipotekarni vjerovnici koji kao ovrhovoditelji pokreću postupke prisilne naplate radi prodaje predmeta ovrhe koji služe kao instrumenti osiguranja njihovih tražbina, odnosno razlučni vjerovnici u stečajnim postupcima, autorica u ovome članku uglavnom banku navodi u primjerima preuzimanja imovine dužnika/založnih dužnika u vlasništvo. Jednako tako, uzevši u obzir nekretnine kao svima poznati i najčešći predmet ovrhe i/ili stečajne mase, ovaj se članak u najvećem dijelu bavi preuzimanjem nekretnina u vlasništvo te postupanjem s njima s motrišta specifičnosti banke kao njihova vlasnika.

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo