Knjigovodstveni sustav neprofitnog računovodstva za 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Knjigovodstveni sustav neprofitnog računovodstva za 2014.
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
  Od 1. siječnja 2014. primjenjuje se promijenjeni računovodstveni propis kojim je uređeno računovodstvo neprofitnih organizacija. Jedna od bitnih promjena je i ona koja se odnosi na povećanje svote prema kojoj se određuje primjenjuje li neprofitna organizacija jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Referentna je svota od 1. siječnja 2014. 230.000,00 kn. Ova promjena može omogućiti vođenje jednostavnog knjigovodstva za 2014. i onim osobama koje prema prethodnoj istovrsnoj svoti (100.000,00 kn) nisu mogle ni razmišljati o vođenju jednostavnog knjigovodstva.
  Ovim se člankom pojašnjava određivanje knjigovodstvenog sustava za 2014. u tim novim okolnostima uz istodobno upozorenje o potrebi moguće promjene podataka u registru neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija na novom obrascu.
  1. Uvod
  2. Promjene referentnih vrijednosti imovine i prihoda radi utvrđivanja knjigovodstvenog sustava izvještajnog razdoblja
  3. Obvezni i dragovoljno odabrani knjigovodstveni sustav
  3. Obavještavanje o knjigovodstvenom sustavu izvještajne godine
  4. Financijsko izvještavanje
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo