Ispravci i nadopune obrasca JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Ispravci i nadopune obrasca JOPPD
Stranica:
206.
Autor/i:
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:
 Od 1. siječnja 2014. izvješća o plaćama i ostalim primitcima na koje su isplatitelji obvezni obračunati i uplatiti propisane doprinose, porez na dohodak i prirez prilikom isplate, dodajući tome i isplate primitaka oslobođenih poreza do određenih svota, poslodavci i isplatitelji ostalih dohodaka iskazuju na obrascu JOPPD. Obrasci sadržavaju podatak o vrsti izvješća koje može biti označeno brojkom 1 kada se šalje izvorno izvješće, brojkom 2 kada ispravljamo izvješće i brojkom 3 kada se šalje dopuna izvješća. Kako sastaviti izvješće u slučaju ispravka ili dopune izvješća, pojašnjavamo u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Kako ispraviti obrazac JOPPD
  3. Dopuna obrasca JOPPD
  4. Podatci koji se ne mogu mijenjati na obrascu JOPPD
  5. Ispravak pogrešno upisanog OIB-a
  6. Ispravak pogrešno upisanog OIB-a stjecatelja
  7. Kako postupiti ako podatke za određenog stjecatelja treba brisati
  8. Primjeri ispravaka i dopune obrasca JOPPD
Hashtags:
#TroškoviOsoblja