Konačni obračun PDV-a i sastavljanje obrasca PDV-K za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Konačni obračun PDV-a i sastavljanje obrasca PDV-K za 2013.
Stranica:
213.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Posebnost sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2013. je u tome što će u obrascu PDV-K biti evidentirani prometi na koje su se u tijeku godine primjenjivala dva sustava oporezivanja prometa dobara i usluga, odnosno dva različita sustava oporezivanja PDV-om. Naime, do 1. srpnja u prometu dobara i usluga primjenjivao se „stari“ Zakon o PDV-u, a ulaskom RH u EU primjenjuju se novi propisi oporezivanja PDV-om. Međutim, neovisno o različitosti sustava oporezivanja PDV-om, za 2013. predaje se jedan obrazac PDV-K za sve isporuke i iskazani PDV te korišteni pretporez u tijeku godine. Osim toga, u obrascu PDV-K treba provesti i ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu za poduzetnike koji su izašli iz sustava PDV-a i kojima je zbog promjene postotka priznavanja pretporeza došlo do razlike u svoti priznatog pretporeza.
  O posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2013. za proračunske i neprofitne korisnike, pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF. Koje su obveze i posebnosti sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2013. za poduzetnike „dobitaše“ i „dohodaše“, pišemo u nastavku članka.
  1. uvod
  2. Tko su obveznici sastavljanja konačnog obračuna PDV-a, kome i kada se predaje obrazac pdv-K
  3. Koji računi ulaze u konačni obračun PDV-a
  4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2013. iz ulaznih računa
  5. Obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
  6. Zaključivanje poreznih evidencija ? knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
  7. Utvrđivanje konačne obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama „dobitaša“
  8. Konačni obračun PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”
  9. Obrazac PDV-K za 2013.
  10. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
  11. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi