Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti
Stranica:
310.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2014. doprinos obrtničkim komorama plaća se samo u paušalnoj svoti. Novost u plaćanju proizlazi iz nove odluke te novog „Izvatka“ iz odluke o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti.
  Obveza plaćanja doprinosa nastaje danom upisa u obrtni registar, a prestaje danom brisanja iz registra. Opširnije o tome, može se pročitati u nastavku članka.
  1. Tko su obveznici plaćanja doprinosa obrtničkim komorama
  2. Plaćanje doprinosa u paušalnoj svoti
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine, #Obrtnici