Interni akt za javnu nabavu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2014
Članak:
Interni akt za javnu nabavu
Stranica:
20.
Autor/i:
Sandra PERKO , dipl. oec.
Sažetak:
Promjenom Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni pitanja nabave do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna urediti svojim aktom (primjerice pravilnikom, odlukom i sl.) koji donose na temelju osnivačkog akata.  
Uz upućivanje na osnovne sastavnice akta ove vrte u ovom članku daje se i njegov predložak koji sadrži i privitke (obrasce).
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko