Kontrolni postupci i obrada godišnje porezne prijave na dohodak obrtnika za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Kontrolni postupci i obrada godišnje porezne prijave na dohodak obrtnika za 2013.
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija bile su obvezne utvrditi končan obračun poslovanja za 2013. te podnijeti poreznu prijavu na obrascu DOH, najkasnije do kraja veljače 2014. za prethodnu godinu.
  Kako bi nakon zaprimanja godišnje porezne prijave obrtnika za 2013. nadležna ispostava Porezne uprave mogla prijavu obraditi i verificirati te poreznom obvezniku izdati rješenje o oporezivom dohotku i gubitku od samostalne djelatnosti, potrebno je provesti postupak usklađenja i kontrole stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu Porezne uprave s podatcima koje su porezni obveznici iskazali u godišnjoj poreznoj prijavi.
  U nastavku članka pročitajte na koji se način provode kontrolni postupci pri obradi godišnje prijave obrtnika za 2013., kako se obavlja verifikacija porezne prijave te kako se izdaje porezno ili privremeno porezno rješenje po njihovoj obradi.
  1. Uvod
  2. Postupak zaprimanja poreznih prijava
  3. Porezne prijave obrtnika podnesene izvan zakonom propisanog roka
  4. Kontrolni postupci i obrada zaprimljenih prijava obrtnika
  5. Verifikacija porezne prijave i izdavanje rješenja
  6. Povrat preplaćenog poreza i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak
  7. Pravo na ispravak predane porezne prijave
  8. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici