Poslovanje preddruštva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Poslovanje preddruštva
Stranica:
184.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra bitna pitanja vezana uz preddruštvo, kao asocijaciju koja nastaje sklapanjem društvenog ugovora, odnosno usvajanjem statuta i preuzimanjem svih dionica od strane osnivača trgovačkog društva, s time da se na odnos između osnivača prije upisa društva u sudski registar primjenjuju društveni ugovor i statut.
  1. Uvod
  2. Djelovanje preddruštva
  3. Odgovornost za obveze
  4. Imovina preddruštva
  5. Prestanak preddruštva
Hashtags:
#Pravo, #ZTD