Poništenje postupka javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Poništenje postupka javne nabave
Stranica:
197.
Autor/i:
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o javnoj nabavi propisuje razloge za poništenje postupka javne nabave. Bitno je naglasiti da iz pojedinih razloga naručitelj može, dok iz drugih propisanih razloga naručitelja mora, tj. obvezan je, poništiti postupak javne nabave.
  Ako ponuditelji sumnjaju u postojanje razloga poništenja postupka javne nabave na temelju kojeg je naručitelj donio odluku o poništenju, mogu izjaviti žalbu protiv takve odluke.
  U ovom se članku navode i analiziraju razlozi poništenja postupka javne nabave, postupanje naručitelja pri poništenju postupka javne nabave te se navode primjeri iz prakse u vezi s pojedinim razlozima poništenja.
  1. Uvod
  2. Razlozi iz kojih naručitelj može donijeti odluku o poništenju
  3. Odluka o poništenju – postupak donošenja, sadržaj i dostavljanje gospodarskim subjektima
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko