Troškovi uporabe automobila koji služe za osobni prijevoz

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Troškovi uporabe automobila koji služe za osobni prijevoz
Stranica:
32.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osobni automobili nezaobilazan su dio dugotrajne materijalne imovine svakog poduzetnika. Njihovim korištenjem nastaju troškovi koje je potrebno evidentirati u poslovnim knjigama ovisno o njihovom poreznom položaju s motrišta Zakona o porezu na dobit. Na evidentiranje troškova uporabe osobnih automobila utječe obračunava li se za njihovo korištenje primitak u naravi. U ovom članku bavimo se troškovima uporabe osobnih automobila kod kojih se ne obračunava primitak u naravi.
  1. Porezni položaj osobnih automobila
  2. Amortizacija osobnih automobila
  3. Trošak goriva
  4. Registracija osobnih automobila
  5. Trošak popravka osobnih automobila
  6. Trošak osiguranja osobnog vozila
  7. Porez na cestovna motorna vozila (CMV)
  8. Autogume za osobni automobil
  9. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo