Računovodstvo podjele društva – odvajanje s preuzimanjem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Računovodstvo podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Stranica:
43.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
U RRiF-u br. 11/12. pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu podjele društva kapitala s osnivanjem novoga društva. U ovome članku autorica obrazlaže postupak odvajanja društva kapitala s preuzimanjem, odnosno definira pravne i računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti u tome postupku. Uz to, u članku se daje ogledni primjer ugovora o podjeli društva s preuzimanjem, a obrazlaže se i porezno motrište predmetnog postupka.
  1. Uvod
  2. Odredbe ZTD-a o podjeli društva kapitala s preuzimanjem
  3. Predaja poreznih i financijskih izvješća
  4. Porezno motrište podjele društva
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo