Reinvestiranje dobitka i njegova uporaba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Reinvestiranje dobitka i njegova uporaba
Stranica:
49.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Golema je porezna pogodnost dana poduzetnicima ako godišnji dobitak utvrđen u financijskim izvještajima uporabe za „reinvestiranje“. Pri toj poreznoj „operaciji“ poduzetnik se oslobađa plaćanja „temeljnog“ poreza na dobitak (20 %), ali je daljnja uporaba tog dobitka ograničena na njegovu „unutarnju“ uporabu u društvu za investicije i razvoj, a ne i isplatu članovima društva (vlasnicima udjela). Ali, uporaba tog dobitka je nešto šira od navedenog, no o tome u nastavku članka.
  O tome kako se ostvaruje ova porezna olakšica prilikom sastavljanja godišnje prijave poreza na dobitak za 2013., pisali smo u našem časopisu br. 2/14., str. 21–74.
  1. Zašto se koristiti ovom olakšicom
  2. Povećanje temeljnog kapitala s osnove reinvestiranja
  3. Dopustiva uporaba reinvestiranog dobitka
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo