Gotovina i financijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Gotovina i financijska imovina
Stranica:
56.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva pojašnjavaju se knjiženja 1. preuzimanje gotovine s transakcijskog računa i 2. financijska imovina koja nije namijenjena trgovanju.
  Pri prijelazu između obračunskih razdoblja nije neobično da osoba raspolaže gotovinom u izvještajnom obračunskom razdoblju, a da se zbog platnog prometa transakcijski račun s kojeg je gotovina podignuta umanji tek u sljedećem obračunskom razdoblju.
  Odredbe propisa koje uređuje neprofitno računovodstvo nisu posebno uredile različita postupanja sa skupinama financijske imovine koja imaju zajednička obilježja, kao što su to uredili računovodstveni standardi „poduzetničkog“ računovodstva. No, bez obzira na to, potrebno je uvažiti bit određenih skupina financijske imovine i uskladiti s time knjiženja jer se time odražava bit promjena vrijednosti posebnih skupina financijske imovine.
  1. Preuzimanje gotovine s transakcijskog računa
  2. Financijska imovina koja nije namijenjena trgovanju
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo