Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete
Stranica:
113.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Autorica u članku razrađuje obveze ostalih osoba koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima (npr. kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta) i trošarinskih obveznika na duhanske prerađevine koji su od 1. srpnja 2013. obvezni obračunavati i plaćati trošarinu na cigarete koje se nalaze kod njih na zalihama, i to kada se poveća visina trošarine na cigarete i kada se poveća maloprodajna cijena cigareta, poštovati rokove za popisivanje zaliha cigareta, sastavljati zapisnike te plaćati razlike trošarine u takvim slučajevima. Obvezni su podnijeti i prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika. U svrhu nečinjenja trošarinskog prekršaja prikazat ćemo kroz ogledni primjer popunjavanje prijave za upis u registar trošarinskih obveznika (obrazac PUR) i zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT). Od 24. veljače 2014. počelo je elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT putem internetske aplikacije e-Trošarine.
  1. Uvod
  2. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika
  3. Trošarinski obveznici koji su dužni popisati zalihe cigareta i dan kada nastaje obveza popisa zaliha
  4. Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine, nastanak obveza obračunavanja i plaćanje razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta
  5. Tablični prikaz podataka o važećim maloprodajnim cijenama cigareta i promjenama visine trošarine na cigarete
  6. Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT putem mrežne aplikacije e-Trošarine
  7. Postupak elektroničnog podnošenja obrasca Z-ORT
  8. Obveza obračuna i plaćanja razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta 6. ožujka 2014.
  9. Obveza obračuna i plaćanja razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta i obveza sastavljanja zapisnika o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine zbog povećanja maloprodajne cijene cigareta od 6. ožujka 2014.
  10. Zalihe cigareta na koje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete niti obveza sastavljanja zapisnika o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine
  11. Maloprodajne cijene po kojima se mogu prodavati cigarete u prometu na teritoriju Republike Hrvatske
  12. Prekršajne odredbe ZOT-a
  13. Primjer popunjavanja obrasca Z-ORT
Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineDuhan