Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje
Stranica:
137.
Autor/i:
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:
Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje
  Od 1. siječnja 2014. obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje uvedena je i za obrtnike i slobodna zanimanja na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Ako su te osobe obveznici poreza na dobitak, obvezni su sve doprinose i možebitni porez na dohodak i prirez, ako isplaćuju poduzetničku plaću, iskazivati na obrascu JOPPD. S obzirom na to da se ta obveza počela primjenjivati prije donošenja provedbenih propisa, obrazac JOPPD nije bio tehnički prilagođen za primjeren prihvat doprinosa za zapošljavanje i za te nove obveznike te je evidentiran u predviđenom mjestu zajedno s obvezama s osnova radnog odnosa. Nakon što je dana tehnička podrška za prihvaćanje toga doprinosa odvojeno od ostalih obveznika, ovi su obveznici obvezni ispraviti izvorne obrasce koje su prethodno ispostavili. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Iskazivanje podataka na obrascu JOPPD osoba koje ostvaruju dohodak od imovine i imovinskih prava, a obveznici su poreza na dobitak
  3. Primjeri ispravka obrasca JOPPD
 
Hashtags:
#Obrtnici