Promjene u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Promjene u sustavu javne nabave
Stranica:
168.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o javnoj nabavi dopuštao je pristup podatcima iz ponuda, no pri uvidu u njih bila su ugrađena ograničenja. Stoga su Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinute odredbe Zakona o javnoj nabavi koje uređuju uvid u ponude. Naime, Ustavni je sud utvrdio da ograničenja (mjere) propisana čl. 102. st. 3. i čl. 165. st. 3. Zakona o javnoj nabavi nemaju razumno i objektivno opravdanje i da su u suprotnosti s drugim posebnim propisima.
  1. Uvod
  2. Uvid u ponude
  3. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
  4. Ocjena Ustavnog suda
  5. Zaključak
  6. Primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u vezi s pravom uvida u ponude
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko