Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave
Stranica:
175.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
U području javne nabave jedan od bitnih instituta koji je dan na diskrecijsko odlučivanje je i onaj koji se odnosi na pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u dijelu koji se odnosi na određene dokumente kako bi se uklonile pogreške, nedostatci ili nejasnoće. Primjenom ovog prava postupak javne nabave trebao bi se ubrzati. Što se mora poštovati pri korištenju tim institutom, piše se u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Europski jedinstveni dokument o nabavi
  3. Pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata i pojašnjenje ponude
  4. Sadašnje zakonsko rješenje instituta pojašnjenja i upotpunjavanja
  5. Načela javne nabave kojih se naručitelj mora pridržavati prilikom pojašnjenja i upotpunjavanja ponude
  6. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata
  7. Pojašnjenje ponude
  8. Prilozi Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  9. Odbijanje ponuda u kojima u skladu s čl. 92. Zakona nisu uklonjeni nedostatci odnosno nejasnoće
  10. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko