Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
 U RRiF-u br. 7/14. pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Austriji, a u RRiF-u br. 8/14. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Njemačkoj kada u tim zemljama obavljaju određene isporuke dobara i/ili usluga. U ovome članku autorica to isto objašnjava za Italiju kao članicu Europske unije čiji su propisi o oporezivanju PDV-om usklađeni s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28.studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Uz to, u članku se daju upute u vezi s postupkom registracije hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji te daljnje obveze pri predaji PDV obrazaca, rokovima predaje obrazaca, plaćanju PDV-a i sl.
  1. Odredbe direktive 2006/112/EZ
  2. Registriranje za potrebe PDV-a u Italiji pri isporukama dobara
  3. Premještanje dobara iz RH u Italiju
  4. Registriranje za potrebe PDV-a u Italiji pri isporukama usluga
  5. Registriranje za potrebe PDV-a u Italiji
  6. Usporedni prikaz razlika u obvezi registriranja za potrebe PDV-a u Italiji, Njemačkoj i Austriji
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi