Iskazivanje primitaka od prodaje financijske imovine i neoporezivih udjela u dobitku na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Iskazivanje primitaka od prodaje financijske imovine i neoporezivih udjela u dobitku na obrascu JOPPD
Stranica:
108.
Autor/i:
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:
Kako je od 1. siječnja uvedena obveza izvještavanja na JOPPD-u i za primitke fizičkih osoba koje se ne smatraju dohotkom, a nastali su prilikom prodaje financijske imovine i primitaka pri isplati udjela u dobitku i dividenda, u članku je objašnjeno tko je obvezan podnositi izvješće te način popunjavanja obrasca za navedene primitke.
  1. Uvod
  2. Tko je obveznik podnošenja obrasca JOPPD za neoporezive primitke
  3. U kojem se roku dostavlja obrazac JOPPD za neoporezive primitke
  4. Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih za primitke od otuđenja financijske imovine i primitaka po osnovi dividenda i udjela u dobitku koji ne podliježu oporezivanju

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi