Što donose zadnje Direktive o PDV prijevarama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Što donose zadnje Direktive o PDV prijevarama
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže što donose izmjene Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u dijelu koji se odnosi na PDV prijevare, a koje su implementirane donošenjem Direktive Vijeća 2013/42/EU i Direktive Vijeća 2013/43/EU od 22. srpnja 2013. godine. Navedene Direktive Vijeća odnose se na mehanizam brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om i neobveznu i privremenu primjenu mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari.
  1. Uvod
  2. Direktiva Vijeća 2013/43/EU u vezi s primjenom mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke podložne prijevari
  3. Direktiva Vijeća 2013/42/EU koja se odnosi na mehanizam brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om
  4. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 17/2014 o utvrđivanju standardiziranog obrasca za MBR
  5. Primjer Mađarske
  6. EUROFISC
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi