Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Od 2. srpnja 2014. godine na snazi su Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kojim se propisuju uvjeti i način obavljanja dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, i Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kojim se uređuju uvjeti pod kojima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može obavljati prodaju svojih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na tom gospodarstvu. Istodobno, prestao je vrijediti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima iz 2013. godine. U ovom članku skrećemo pozornost na bitne odrednice navedenih pravilnika, uz poseban naglasak uz koje uvjete i na koji način obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može obavljati na svom gospodarstvu dopunske djelatnosti i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
  1. Uvod
  2. Općenito o obavljanju poljoprivredne djelatnosti na OPG-u
  3. Što je novo u odredbama novog Pravilnika o obavljanju dopunskih djelatnosti na OPG-u
  4. Općenito o obavljanju dopunskih djelatnosti na OPG-u
  5. Uz koje se uvjete na OPG-u mogu obavljati dopunske djelatnosti
  6. Vrste dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u
  7. Posebno o načinu i obuhvatu obavljanja svake od propisanih dopunskih djelatnosti te uvjetima za njihovo obavljanje
  8. Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina
  9. Postupak upisa dopunskih djelatnosti u upisnik
  10. Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na OPG-u
  11. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi