Natječaj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Natječaj
Stranica:
200.
Autor/i:
Autori: Helena GALJER , dipl. iur.
Maro HAĐIJA , mag. oec.
Sažetak:
U sustavu javne nabave natječaj je postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada.
  Natječaj se provodi kao otvoreni natječaj ili ograničeni natječaj, a ocjenjivački sud sastavlja se isključivo od fizičkih osoba koje su neovisne od sudionika natječaja.
  S obzirom na to da se natječaj zbog svoje prirode ne provodi često, ovim se člankom daje prijedlog njegove provedbe u praksi.
  1. Opće odredbe
  2. Cilj natječaja
  3. Procijenjena vrijednost
  4. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti natjecatelja te dokazi sposobnosti
  5. Vrste natječaja
  6. Nabava usluge organizacije natječaja
  7. Sudionici natječaja
  8. Natječajna dokumentacija
  9. Rok
  10. Objava
  11. Pravo sudjelovanja
  12. Komunikacija
  13. Tijek sjednica ocjenjivačkog suda i odluke ocjenjivačkog suda
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko