Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2015. očekuju se nove izmjene i dopune propisa o PDV-u. Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u te Pravilnika o PDV-u koje tek trebaju biti donesene u jesenskoj saborskoj proceduri te stupanju na snagu već objavljenih članaka iz Zakona o PDV-u (u prometu građevina), a sve treba stupiti na snagu 1. siječnja 2015.
  O očekivanim izmjenama u prometu nekretnina s motrišta propisa o PDV-u i Zakona o porezu na promet nekretnina opširno smo pisali u časopisu RRiF br. 9/14., str. 80, a koje izmjene se očekuju u propisima o PDV-u, može se pročitati u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Oporezivanje telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici
  3. Oporezivanje nekretnina, rekonstruiranih građevina i njihovih dijelova
  4. Izravno oslobođenje za isporuke dobara i obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma
  5. Ukidanje obveze podnošenja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K
  6. Ispravak pretporeza i za ostala dobra
  7. Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
  8. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi