Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Ulaganja u druga društva koja ulagateljima daju određenu glasačku moć na skupštini procjenjuju se prema različitim metodama, ovisno o tome koliki je utjecaj ulagatelja na donošenje odluka o poslovnim i financijskim politikama pridruženog društva. Jedna o tih metoda određivanja vrijednosti ulaganja u druga društva jest i metoda udjela kojom se bavimo u ovom članku. Metodu udjela u određenim okolnostima ulagatelji trebaju primjenjivati, a u drugima ta metoda nije primjerena određivanju vrijednosti ulaganja.
  1. Uvod
  2. Ulaganja u druga trgovačka društva
  3. Primjena metode udjela
  4. Prestanak primjene metode udjela
  5. Računovodstveni postupci prema metodi udjela
  6. Iskazivanje gubitka
  7. Transakcije između ulagatelja i pridruženog društva
  8. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo