Sindikalne socijalne pomoći i potpore

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Sindikalne socijalne pomoći i potpore
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Sindikat ima mogućnost da iz sredstva sindikalne članarine samo svojim članovima, bez plaćanja poreza na dohodak, daje sindikalne socijalne pomoći u novcu i u naravi. Jednako tako, nije rijedak slučaj da sindikat u skladu sa svojim aktima svojim članovima iz članarine sindikata isplaćuje i neke druge potpore. O kojim sindikalnim socijalnim pomoćima i potporama je riječ i o kojim posebnostima sindikat mora voditi brigu i s računovodstvenog i poreznog motrišta, možete pročitati u nastavku praktikuma.

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo