Oblikovanje nekretninskih indeksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Oblikovanje nekretninskih indeksa
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Sažetak:
Kretanje i promjena cijene pojedine imovinske skupine kroz vrijeme te povrati na investiciju za predmetnu imovinsku skupinu mjere se indeksima. Podatci o povijesnim povratima služe za izračun povrata od ulaganja za vrijeme držanja investicije, za izračun prosječnog povrata te za izračun rizika investiranja. Iz podataka o povratima izračunava se i korelacija između različitih imovinskih skupina. Ovi su podatci potrebni investitoru za donošenje kvalitetne odluke o formiranju optimalnog investicijskog portfelja i definiranju udjela pojedine imovinske skupina u ukupnom portfelju.
  S ciljem identifikacije različitih nekretninskih indeksa i njihovih specifičnosti, u nastavku su prikazane metode i načini konstruiranja indeksa rezidencijalnih te indeksa komercijalnih nekretnina kako bi se u nas mogla primijeniti Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina.
  1. Uvod
  2. Indeksi temeljeni na procjenama nekretnina
  3. Indeksi temeljeni na podatcima o obavljenim transakcijama nekretninama
  4. Indeksi temeljeni na cijenama dionica nekretninskih kompanija
  5. Nekretninski indeksi u Hrvatskoj
  6. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije