Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U poslovnoj praksi gotovo da i nema poduzetnika – obveznika poreza na dohodak (obrtnika i slobodnih zanimanja) koji u većoj ili manjoj mjeri ne posluje gotovinom. Stoga se često postavljaju pitanja na koji način obveznici poreza na dohodak moraju knjigovodstveno evidentirati i pratiti stanje novca u blagajni, odnosno kako evidentirati uplate i isplate gotova novca. Odgovori na takva pitanja, kao i na druga slična pitanja, primjerice kome se može plaćati u gotovini, postoje li ograničenja u svotama, kolika je maksimalna svota gotovine koja se može držati u blagajni, mogu se pronaći u ovom članku.
  1. Blagajnički maksimum
  2. Ustroj blagajničkog poslovanja kod obveznika poreza na dohodak
  3. Plaćanje gotovim novcem između (ne)obveznika fiskalizacije
  4. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici