Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Siniša BABIĆ , mag. univ. spec.
Sažetak:
Više od 30.000 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj u trajnoj su blokadi poslovnog računa i obvezni su pokrenuti postupak predstečajne nagodbe s ciljem da se financijski i operativno restrukturiraju ili, ako to nisu u mogućnosti, da se nad njima otvori stečaj kako bi se vjerovnici iz preostale imovine društva namirili, a društvo u konačnici brisalo iz sudskog registra nadležnoga trgovačkog suda.
  Veliku odgovornost za nastalu situaciju svakako nose uprave trgovačkih društava s obzirom na to da su u poziciji da svojim neodgovornim odlukama i ponašanjem prouzroče štetu velikih razmjera, i to ne samo trgovačkom društvu koje zastupaju nego i vjerovnicima društva, pa i gospodarstvu u širem smislu. Koje su odgovornosti uprave za takvo postupanje, pišemo u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Pravna priroda odgovornosti uprave za štetu prema vjerovnicima društva
  3. Pretpostavke odgovornosti uprave za štetu prema vjerovnicima društva
  4. Odgovornost uprave za štetu zbog iskorištavanja utjecaja u društvu
  5. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #ZTD