Zakon o udrugama – postupanje registracijskih tijela i usklađivanje statuta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Zakon o udrugama – postupanje registracijskih tijela i usklađivanje statuta
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Jagoda BOTIČKI , dipl. iur.
Sažetak:
Registracijska tijela (Uredi državne uprave uredima državne uprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba) imaju zadaće i ovlasti pri upisu udruga u Registar udruga Republike Hrvatske, kod prijave promjena u isti registar te u njihovu inspekcijskom nadzoru.
  Prema vrijedećem zakonskom okviru od 1. listopada 2014., udruga može obavljati gospodarske djelatnosti samo ako je to propisano statutom. Rok za usklađenje postojećih statuta sa Zakonom o udrugama počeo je teći 1. listopada 2014. Uz ovaj obvezan uglavak statuta, statut se mora ovom Zakonu prilagoditi i u svojim drugim sastavnicama.
  1. Uvod
  2. Postupanje registracijskih tijela
  3. Usklađivanje statuta
  4. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno