Smjernice računovođama za rad s neprofitnim organizacijama

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Smjernice računovođama za rad s neprofitnim organizacijama
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Računovođe zbog brojnosti poslovnih subjekta pretežito su upoznati s poslovanjem i usporedno s time i računovodstvom koje primjenjuju trgovačka društva. Manji broj njih ima doticaj s ostala dva računovodstvena okvira koja postoje u Republici Hrvatskoj: računovodstvom proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvom neprofitnih organizacija koje ne primjenjuju računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika (neprofitno računovodstvo).
Kako bi se tim računovođama olakšao prvi dodir s osobama koje primjenjuju neprofitno računovodstvo, ovim člankom se daju osnovne smjernice u vezi s radom tih neprofitnih osoba koje se odnose na računovodstvo. Uz to, upućuje ih se i na temelje različitosti u poreznim sustavima, a daje im se i nekoliko napomena u vezi s radnim pravom i doprinosima za obvezna osiguranja fizičkih osoba.
1. Uvod
2. Odgovori na pitanja
3. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo