Prilog neprofitne organizacije 12/2014

Smjernice računovođama za rad s neprofitnim organizacijama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2014. u neprofitnom računovodstvu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Utvrđivanje viška / manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima / manjkovima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Što neprofitne organizacije ne smiju zaboraviti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Oblici (modaliteti) prestanka udruge i likvidacijski postupak
Autor: Jagoda BOTIČKI , dipl. iur.
Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.