Utvrđivanje viška / manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima / manjkovima

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Utvrđivanje viška / manjka prihoda u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima / manjkovima
Stranica:
32.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Nakon što su se za 2014. u neprofitnom računovodstvu iskazale sve poslovne promjene koje su se trebale bilježiti, a prije izrade financijskih izvještaja koji su propisani za neprofitno računovodstvo, treba utvrditi višak / manjak poslovanja.
Sama tehnika zaključnih knjiženja za 2014. jednaka je onoj za 2013. zato što nije bilo promjena u računovodstvu koje na to bi utjecale. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti.
O provjeri pozicija knjigovodstvenih računa pisano je u ovom prilogu časopisa RRiF.
Uz tehniku utvrđivanja viška / manjka prihoda (rezultata), u ovom se članku upućuje na postupanja s viškom / manjkom prihoda, bez obzira za koju je godinu utvrđen.
1. Uvod
2. Posebni računi za utvrđivanje rezultata
3. Višak / manjak prihoda
4. Primjer utvrđivanja viška / manjka prihoda
5. Doneseni višak / manjak iz prethodnih razdoblja
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo