Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2014. u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2014. u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
9.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U sustavu neprofitnog računovodstva za 2014. bilo je neznatnih promjena koje će obveznici primjene neprofitnog računovodstva morati uzeti u obzir pri provjeri računovodstvenog obuhvata poslovnih promjena i načina njihova iskazivanja.
S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se nalaze u ovom računovodstvenom sustavu.
U ovom se članku objašnjava provjera podataka iskazanih u dvostavnom knjigovodstvu s posebnim osvrtom na promjene koje se primjenjuju od 1. siječnja 2014., a bitne su za računovodstvo.
Skrećemo pažnju na to da svaka osoba koja pripada sustavu neprofitnog računovodstva treba provjeriti je li tijekom godine ispravno vodila svoje knjigovodstvo. U slučaju pogrešne prosudbe, krajnje je vrijeme da se knjigovodstvo uskladi sa svojim obvezama jer se od 1. siječnja 2015. primjenjuje Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji sadržava i prekršajne odredbe u vezi s računovodstvenim poslovima.
Upozoravamo sve osobe u sustavu neprofitnog računovodstva da dužnu pažnju posvete svom poreznom položaju, osobito u sustavu PDV-a.
1. Imovina  (razred 0 i 1)
2. Obveze (razred 2)
3. Prihodi  (razred 3)
4. Rashodi (razred 4)
5. Vlastiti izvori (razred 5)
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo