Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Stranica:
23.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija utvrđena je obveza da neprofitne pravne osobe na kraju poslovne godine obvezno usklade knjigovodstveno stanje imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom).
Provedba redovitog popisa cjelokupne imovine i obveza za neprofitne pravne osobe neupitna je, a propisana obveza popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine omogućuje utvrđivanje stvarnog stanja imovina i obveza na 31. prosinca.
Popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje.
1. Inventura – popis imovine i obveza
2. Predmet popisa
3. Osnivanje i zadatci popisnog povjerenstva
4. Plan i organizacija popisa
5. Povjerenstvo za popis i popis
6. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Popisne razlike
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo