Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.
Stranica:
35.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju, u načelu, predati (godišnje) financijske izvještaje za 2014. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINA-i, osim bilježaka uz financijske izvještaje, i Državnom uredu za reviziju.
Financijski se izvještaji za 2014. neznatno razlikuju po sadržaju od financijskih izvještaja za 2013.
1. Uvod
2. Način i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Zaglavlje financijskih izvještaja
4. Bilanca
5. Račun prihoda i rashoda
6. Bilješke uz financijske izvještaje
7. Dodatni podatci u financijskim izvještajima
8. Kontrole u financijskim izvještajima
9. Adrese područnih ureda Državnog ureda za reviziju u županijskim središtima

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo