Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2014
Članak:
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Stranica:
28.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Imovina jesu resursi koje neprofitna pravna osoba kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih u budućnosti u obavljanju djelatnosti očekuje koristi. Vrijednost dugotrajne imovine postupno se smanjuje i s te joj se osnove smanjenje nabavna / procijenjena vrijednost. Obveznici primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija obvezni su pri smanjenju vrijednosti dugotrajne imovine provoditi obračun amortizacije, odnosno otpis (ispravak) vrijednosti, u skladu s propisanim stopama amortizacije dugotrajne imovine koje su sastavni dio navedene Uredbe.
1. Dugotrajna imovina
2. Amortizacija ili ispravak vrijednosti
3. Donacije povezane s dugotrajnom nefinancijskom imovinom
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo